View of Linköping - ett Linköpingsmönster på uppdrag av Linköpings kommun

 

Atmoshpere - flyginspirerat mönster med beställare Flygvapenmuseum

 

Brick - ett sällskapsspel som representerat Linköpings kommun