View of Linköping

Vi fick i uppdrag av Linköpings kommun att formge ett grafiskt

mönster som representerar staden och kommunen. Syftet är 

att använda View of Linköping till souvernirer och representations-

produkter, men även i andra sammanhang.

 

 

Tillbaka

 

 

View of Linköping

 

Atmoshpere

 

Brick

 

 

 

© TREPORT DESIGN LINKÖPING